2007-07-09

Ar labu vārdu...

Skat, lielajā GNOME Planet ar labu vārdu pieminēts Toms ar savu darbu TietoEnator Latvia, kā arī pieminēta aplikācija, ar kuru Toms nesen Latvijas Ubuntu Planētā "zīmējās". Smukas Tango ikoniņas. Pasaule nudien ir maza. Protams, kā starptautiskais diplomātijas pamatlicējs tiek piesaugts alus ;)

Nav komentāru: